POLOHA       ŠTANDARD BUDOVY          NA PRENÁJOM          VIZUALIZÁCIA        PÔDORYSY        KONTAKT

 
  Prenajímate¾ná plocha


 

 
1. FÁZA
- 5 poschodová budova, celková prenajímate¾ná plocha 6.262 m2

POSCHODIE CELKOVÁ PLOCHA (m2) NA PRENÁJOM (m2)**
1.NP 1 206,00 366,00
2.NP 1 352,46      0,00
3.NP 1 352,46 1 352,46
4.NP 1 352,46 1 352,46
5.NP 1 066,00 1 066,00
**Aktuálne ku dòu: 01.05.2013 
2. FÁZA
- samostatný sklad a parkovací dom s 250 parkovacími miestami bude postavený na pri¾ahlom pozemku. Výška skladových priestorov je 3 až 4m. Celková skladová plocha 3 131,34m2

MIESTNOS VÝŒKA (m) NA PRENÁJOM (m2)**
101 4,32 671,74
103 3,10 180,09
104 3,10 336,29
109 4,37 200,45
305 4,25 200,45
306 4,50 671,07
505 2,05 200,45
506 4,20 670,80
**Aktuálne ku dòu: 01.05.2013