POLOHA       ŠTANDARD BUDOVY          NA PRENÁJOM          VIZUALIZÁCIA        PÔDORYSY        KONTAKT

 
 Štandard prenajímateľných priestorov
 
 • zdvojené podlahy vo všetkých administratívnych priestoroch (svetlosť dutiny min. 70mm)
 • nosnosť dosky - úžitkové zaťaženie výstavné priestory 1. NP 20kN/m2
 • nosnosť dosky - úžitkové zaťaženie kancelárske priestory 2. NP až 5. NP 3kN/m2
 • nosnosť dutinkovej podlahy v kancelárskych priestoroch je dimenzovaná na nosnosť stropnej dosky v kancelárskych priestoroch
 • klimatizácia podstropným dvojtrubkovým fancoilovým systémom rozdeleným na severovýchodnú a na juhozápadnú vetvu umožňujúcim individuálne nastavenie mikroklímy v rozsahu danom budovou v ľubovoľne zvolených celkoch
 • v kanceláriách je navrhnuté teplovodné stenové kúrenie, ktoré pracuje s nízkymi teplotami a zodpovedá požiadavkám na nízkoenergetické stavby, teplota v miestnosti je uvažovaná 20°C
 • otvárateľné okná
 • elektrická požiarna signalizácia
 • prípojné miesta na elektroinštaláciu (2x dvoj zásuvka silnoprúdová)
 • sadrokartónové priečky
 • kazetové stropné podhľady v administratívnych priestoroch
 • vsadené svietidlá so 60° optikou prispôsobenou pre počítačové pracoviská
 • antistatické strihané polyamidové koberce v administratívnych priestoroch
 • samostatné merače odberu elektrickej energie pre každého nájomcu
 • pripojenie optickými a metalickými káblami na verejné dátové a telekomunikačné siete
 • pripojenie na internet prostredníctvom telekomunikačných operátorov. Budova je pripojená pomocou optickej siete
 • pevné pripojenie na telekomunikačných a internetových operátorov

 •   Variabilita admin. priestorov
   
 • možnosť vytvorenia samostatných admin. celkov na základe potrieb nájomcu

 •  Predpokladané služby na prízemí budovy
   
 • informačný pult s jednosmennou prevádzkou
 • samoobslužná reštaurácia
 • výstavno-predajné priestory na prízemí budovy

 •   Ďalšie osobitosti budovy
   
 • použitie prírodných materiálov (kameň, drevo), hliník, sklo atď.,
 • svetlotechnika, mikroklíma a klimatický koncept budovyy